Folder Програм рада и извештаји

Toggle Наслов Датум
pdf Bрој и структура чланства у Народној библиотеци „Данило Киш“ Врбас у 2015. години ( 216 KB )
document Bрој и структура чланства у Народној библиотеци „Данило Киш“ Врбас у 2016. години ( 34 KB )
pdf Збирни преглед свих активности библиотеке по одељењима за 2015. годину ( 112 KB )
pdf Збирни преглед свих активности библиотеке по одељењима за 2016. годину ( 109 KB )
pdf Известај о материјално финансијском пословању за 2014. годину ( 333 KB )
pdf Извештај о раду за 2014. годину ( 57 KB )
document Извештај о раду за 2015. годину ( 18 KB )
document Извештај о раду за 2016. годину ( 73 KB )
document Извештај о раду за 2021. годину ( 747 KB )
pdf Извештај о раду за 2022. годину ( 365 KB )
pdf Преглед набавке књига - преглед стања књижног фонда Народне библиотеке „Данило Киш“ у 2015. години ( 227 KB )
pdf Преглед набавке књига - преглед стања књижног фонда Народне библиотеке „Данило Киш“ у 2016. години ( 228 KB )
document Програм рада за 2015. годину ( 92 KB )
document Програм рада за 2016. годину ( 90 KB )
document Програм рада за 2017. годину ( 95 KB )
document Програм рада за 2018. годину ( 93 KB )
document Програм рада за 2019. годину ( 349 KB )
document Програм рада за 2020. годину ( 110 KB )
document Програм рада за 2021. годину ( 114 KB )